HØJMARK TEXEL

I 1994 købte jeg en gammel minkhal til nedtagning, spærene blev forandret, godkendt og en fårestald genopstod på

10 gange 40 m. Der blev indlagt vand og lys samt lavet høhække og opsat fodertrug.  Foderplads til 96 dyr. Iventaret er købt brugt over årene og stalden er utrolig god til formålet, da der er megen fleksibilitet.