HØJMARK TEXEL

At avle er meget spændende og til tider frustrerende, dog jo flere værktøjer man har kendskab til, jo bedre er muligheden for på sigt at ændre udgangsniveauet.

Jeg ønsker et funktionelt  får uden overdrivelser, dvs. uden ballonlår, der ikke giver plads til et godt, velansat yver eller frie bevægelser. Desuden en lidt smallere forpart - i forhold til nuværende raceoptinum - og tydelig hals for at lette læmningerne.

Af avlsmæssige tiltag er der gennem tiden deltaget i vædderringe, individafprøvninger, EUROP klassificering af slagtelam, scanning for muskel/fedt i rygmuskel mv

S-indeks er et glimrende værktøj i avlen. Af alle registrerede dyr angiver hitlisten det enkelte dyrs økonomiske avlsværdi. 15% har et indeks over 105 og 5% et indeks over 110. Højmark texel har et gennemsnit på 108 på 52 dyr..